XXXI MISTRZOSTWA POLSKI WIEJSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

pilkarzXXXI MISTRZOSTWA POLSKI WIEJSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

21-23.11.2014 r. ELBLĄG

       KOMUNIKAT NR 1

 

  1. ORGANIZATORZY

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie

Elbląski Szkolny Związek Sportowy

Starosta Elbląski

Prezydent Miasta Elbląga

 

  1. TERMIN I MIEJSCE

21-23 listopada 2014 r. ELBLĄG

Przyjazd ekip w dniu 21.11.2014 r. do godz. 18.00

 

  1. UCZESTNICTWO

W Mistrzostwach mogą brać udział reprezentacje wiejskich szkół podstawowych / uczniowie z jednej szkoły/ urodzeni w latach 2002 i młodsi.

Zespół składa się z 8 zawodników / 4 zawodników w polu + 1 bramkarz +

3 zawodników rezerwowych / + opiekun.

 

  1. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 21.11.2014 r. do obiadu 23.11.2014 r.

Uczestnicy turnieju będą zakwaterowani i żywieni w bursach szkolnych

m. Elbląga.

 

  1. ZGŁOSZENIA

Potwierdzenie udziału w XXXI Ogólnopolskim Turnieju w Halowej Piłce Nożnej prosimy przesłać na zamieszczonej karcie zgłoszeń do dnia 10 listopada 2014 r. na adres :

Elbląski Szkolny Związek Sportowy

ul. Kościuszki 77 a

82-300 Elbląg

Tel /fax 55 235 – 05- 15

Zgłoszenia dokonują Zarządy Wojewódzkie Szkolnego Związku Sportowego .

Uwaga: W celu lepszego kontaktu z drużynami prosimy podać e-mail opiekuna lub szkoły.

  1. FINANSOWANIE

Koszt zakwaterowania i wyżywienia z pościelą organizatora od jednej osoby wynosi     120 zł / za 2 dni/

Do dnia 14 listopada 2014 r. należy dokonać wpłaty wpisowego w kwocie 100 zł od jednego zespołu na konto:

 

Elbląski Szkolny Związek Sportowy

PKO BP O/ Elbląg 54 1020 1752 0000 0102 0070 6168

z dopiskiem „ XXXI Ogólnopolski Turniej w HPN”

 

Koszt organizacji Mistrzostw pokrywają organizatorzy .

Koszt uczestnictwa /noclegi , wyżywienie , przejazdy , wpisowe/ pokrywają

szkoły .

 

Uwaga: Informacje o zakwalifikowanych zespołach i zakwaterowaniu zamieszczone będą w Komunikacje Nr 2 .

 

 

Przewodniczący

Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego

 Janusz Pająk

 Otrzymują :

  1. Zarządy Wojewódzkie Szkolnego Związku Sportowego – wszystkie
  2. Starostwo Powiatowe w Elblągu
  3. Departament Sportu UM w Elblągu
  4. a/a

 

 

 

 

Dodaj komentarz