XXVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL UNIHOKEJA DZIECI I MŁODZIEŻY O „PUCHAR BAŁTYKU”

 

 

 

 

XXVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL UNIHOKEJA
DZIECI I MŁODZIEŻY
O „PUCHAR BAŁTYKU”
Elbląg 07-09.06.2019 r.

Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci,
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
Ogólnopolska Licealiada ,
Dziewcząt i Chłopców

KOMUNIKAT NR 1

1.ORGANIZATOR
– Elbląski Szkolny Związek Sportowy
2. WSPÓŁORGANIZATORZY
– Ministerstwo Sportu i Turystyki
– Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie
– Polski Związek Unihokeja
– Prezydent Miasta Elbląga
– Starosta Elbląski

3. TERMIN I MIEJSCE 07–09.06. 2019 r. – Elbląg

4.UCZESTNICTWO

– kategoria A -rocznik 2006 i młodsi dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych oddzielnie (z bramkarzem) zespół składa się maksymalnie z 12 zawodników/zawodniczek + 1 opiekun
– kategoria B – rocznik 2003-2005 dziewcząt i chłopców z 7 klasy szkół podstawowych i 2-3 klasy gimnazjów – zespół składa się z maksymalnie 12 zawodników / zawodniczek /z bramkarzem + 1opiekun
– kategoria C –rocznik 1999 i młodsi- dziewczęta i chłopcy ze szkół ponadpodstawowych -zespół składa się z uczniów szkół dziennych – maksymalnie z 12 zawodników /zawodniczek /z bramkarzem + 1 opiekun.

5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie zespołu do Festiwalu należy zrobić poprzez System Rejestracji Szkół (www.srs.szs..pl) do dnia 30.04.2019 r.
Dodatkowo do dnia 30.04.2019 r. na adres ESZS należy przesłać załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2.
Elbląski Szkolny Związek Sportowy
ul. Kościuszki 77a
82 – 300 Elbląg
tel/fax 55 235-05-15 / od 8.00 do 14.00/
e-mail: eszs@interia.pl
6. LOSOWANIE GRUP ROZGRYWKOWYCH
Losowanie zespołów szkolnych do grup rozgrywkowych dla wszystkich kategorii wiekowych nastąpi w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Głównego SZS w Warszawie. Do losowania dopuszczone będą zespoły , które dokonają zgłoszenia i wpłaty wpisowego do dnia 30.04.2019 r.
7. SPRAWY FINANSOWE
a) wpisowe do zawodów /od zespołu/ – 300 zł
b) koszty zakwaterowania i wyżywienia
– bursa z pościelą (pościel organizatora) – 140 zł za dwa dni od 1uczestnika
– szkoła – (materac organizatora) – śpiwór uczestnika– 120 zł za dwa dni od 1 uczestnika
Do dnia 30.04.2019 r. należy dokonać wpłaty wpisowego a do dnia 29.05.2019 r. należności za zakwaterowanie i wyżywienie na konto:
Elbląski Szkolny Związek Sportowy
PKO BP/O Elbląg 54 1020 1752 0000 0102 0070 6168
z dopiskiem „ Festiwal Unihokeja ”
Uwaga: Do poszczególnych kategorii wiekowych w pierwszej kolejności przyjmowani będą mistrzowie województw.
Ze względu na ograniczona ilość miejsc noclegowych w burach i internatach , przydział noclegów uzależniony będzie od daty wpływu zgłoszenia.
– Wszelkie informacje o zawodach , przydział noclegów i wyżywienia zawarte
będą w Komunikacie Nr 2.
– Zespoły zobowiązane są do posiadania jednakowych strojów z numeracją.

PRZEWODNICZĄCY ESZS
/ -/ Janusz Pająk