XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL UNIHOKEJA O „PUCHAR BAŁTYKU”

XXII MIĘDZYNARODOWY

             FESTIWAL UNIHOKEJA

             O „PUCHAR BAŁTYKU”

                                    Elbląg 12-14.06.2015 r.

                                           

 

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla szkół podstawowych

Ogólnopolska Gimnazjada dla gimnazjów,

Ogólnopolska Licealiada dla szkół ponadgimnazjalnych ,

dziewcząt i chłopców

 

KOMUNIKAT NR 1

 

1.ORGANIZATORZY

 

– Ministerstwo Sportu i Turystyki

– Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie

– Prezydent Miasta Elbląga

– Starosta Elbląski

– Elbląski Szkolny Związek Sportowy

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

 

  1. TERMIN I MIEJSCE         12–14.06. 2015 r. – Elbląg

 

3.UCZESTNICTWO

 

– kategoria A –Szkoły Podstawowe -rocznik 2002 i młodsi- dziewczęta i chłopcy oddzielnie (z bramkarzem) zespół składa się maksymalnie z 12 zawodników/zawodniczek + 1 opiekun

– kategoria B – Gimnazja – dziewczęta i chłopcy rocznik 1999-2001 – zespół składa się z maksymalnie 12 zawodników / zawodniczek /z bramkarzem/+ 1opiekun

kategoria C – Szkoły Ponadgimnazjalne- dziewczęta i chłopcy zespół składa się z uczniów szkół dziennych – maksymalnie z 12 zawodników /zawodniczek /z bramkarzem/ + 1 opiekun

 

  1. ZGŁOSZENIA

Potwierdzenie udziału do Festiwalu  należy przesłać na załączonym druku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2015 r. na adres :

 

 

 

Elbląski Szkolny Związek Sportowy

  1. Kościuszki 77a

82 – 300 Elbląg

tel/fax 55 235-05-15 / od 8.00 do 12.00/

e-mil: eszs@interia.pl

Dokonanie terminowych zgłoszeń umożliwi nam wcześniejsze wydanie

komunikatu nr 2, w którym zawarte będą dane o zakwaterowaniu,

wyżywieniu oraz systemie rozgrywek.

  1. SPRAWY FINANSOWE
  2. a) wpisowe do zawodów /od zespołu/ – 250 zł
  3. b) koszty zakwaterowania i wyżywienia

bursa z pościelą (pościel organizatora) – 120 zł za dwa dni od 1uczestnika

szkoła – własna karimata i śpiwór – 100 zł za dwa dni od 1 uczestnika

Do dnia 30.05.2015 r. należy dokonać wpłaty wpisowego oraz należności

za zakwaterowanie i wyżywienie na konto:

Elbląski Szkolny Związek Sportowy

PKO BP/O Elbląg 54 1020 1752 0000 0102 0070 6168

z dopiskiem „Igrzyska lub Gimnazjada lub Licealiada w Unihokeju”

Uwaga: Do poszczególnych kategorii wiekowych w pierwszej kolejności przyjmowani będą mistrzowie województw.

Ze względu na ograniczona ilość miejsc noclegowych w burach i internatach , przydział noclegów uzależniony będzie od daty wpływy zgłoszenia.

– Wszelkie informacje o zawodach , przydział noclegów i wyżywienia zawarte

będą w Komunikacie Nr 2.

– Zespoły zobowiązane są do posiadania jednakowych strojów z numeracją.

 

PRZEWODNICZĄCY

Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego

 

/-/ Janusz Pająk

 Załączniki: